Integritet

Personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du postar ett formulär på hemsidan, eller på annat sätt delger oss dina uppgifter, sparar vi den informationen i vårt register för att kunna komma i kontakt med dig. Dina uppgifter kommer inte att lämnas eller säljas till tredje part utan ditt medgivande, förutom vid händelse att tredje part får i uppdrag av oss att lagra och underhålla uppgifterna åt oss. Du har rätt att utan kostnad en gång per kalenderår begära att få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av oss, samt när som helst begära rättning av felaktiga uppgifter.

Cookies

En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Vi använder cookies för att anpassa din upplevelse på vår webbplats. Vissa funktioner kräver användning av cookies för att fungera, medan andra underlättar för dig som besökare.

Ett exempel på detta är just den lilla rutan i botten på sidan som dyker upp och uppmärksammar dig på att vi använder cookies. När du klickar ”Jag förstår” sparas en cookie som talar om för webbläsaren att du har tagit del av denna information. Om webbplatsen hittar den cookien låter den helt enkelt bli att visa rutan.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare.